A K T U A L N O Ś C I


PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY PLEŚNA NA LATA 2012-2032

W marcu b.r. Gmina Pleśna złożyła wniosek konkursowy do Ministerstwa Gospodarki na realizację w 2012 roku zadań wynikających z "Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 - 2032 w ramach Konkursu "AZBEST 2012". Wniosek dotyczył dotacji na opracowanie "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pleśna". Jesteśmy jedną z trzech gmin w powiecie tarnowskim, która takie dofinansowanie otrzymała. W ramach realizacji zadania przeprowadzona została inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie naszej gminy i na podstawie wyników tej inwentaryzacji opracowany został "Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pleśna na lata 2012 - 2032".Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pleśna na lata 2012-2032

 

 


                                                              Copyright © 2007-2010 Gmina Pleśna