A K T U A L N O Ś C IMiędzynarodowa uroczystość poświęcenia cmentarza nr 185 w Lichwinie - relacja

Dnia 21 września w Lichwinie odbyła się uroczystość poświęcenia odnowionego cmentarza wojennego nr 185 "Głowa Cukru". W wydarzeniu uczestniczyli m.in. przedstawiciele władz centralnych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych, zaproszeni goście z zagranicy, reprezentacje wojsk polskich i niemieckich, delegacja Austriackiego Czarnego Krzyża oraz austriackie grupy rekonstrukcji historycznych.

W kościele parafialnym odprawiona została msza święta oraz apel poległych, na dziedzińcu kościelnym wystrzelona została salwa honorowa. Po zakończeniu uroczystości w kościele, poszczególne delegacje z wiązankami udały się na miejsce spoczynku bohaterów z 1915 roku. Poświęcenie cmentarza wpisuje się w setną rocznicę wybuchu I wojny światowej.

Poniżej prezentujemy relację fotograficzną z uroczystości

                                                              Copyright C 2007 Gmina Pleśna