A K T U A L N O Ś C I


TURNIEJ RYCERSKI - DĘBNO 2009

W niedzielę, 20 września pod murami piętnastowiecznego, późnogotyckiego zamku w Dębnie koło Tarnowa odbył się XIV Międzynarodowy Turniej Rycerski "o złoty warkocz Tarłówny", współorganizowany przez Dębińskie Centrum Kultury oraz Muzeum Okręgowe w Tarnowie. Ta plenerowa "lekcja historii" stanowiła wyjątkową okazję, by przenieść się wstecz do czasów średniowiecznego rycerstwa i zobaczyć, jak walczą najmężniejsi rycerze, by podziwiać stroje z epoki oraz tańce dworskie. Dla gości w tym dniu otworzono muzeum, ten kto nie widział jeszcze zamku, miał możliwość podziwiania jego renesansowych wnętrz.

Oficjalne otwarcie dębińskich zmagań zapowiedziała wystrzelona o 13.00 salwa armatnia. Na tegorocznej imprezie nie zabrakło akcentów z Pleśnej. Po raz drugi naszą gminę reprezentowało Bractwo Rycerskie "Orle Gniazdo", którego opiekunem jest Stanisław Kozek. Działa ono przy Centrum Kultury, Sportu i Promocji Gminy Pleśna i liczy sobie 18 członków z Pleśnej i Rzuchowej, tj. uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół średnich. Bractwo identyfikują dwie chorągwie z herbami Bractwa oraz Gminy Pleśna.

Tego roku bractwo w liczbie 12 uczestników wystawiło swoich najlepszych śmiałków w Turnieju, prezentując układy walk pojedynków rycerskich na miecze i topory na dziedzińcu zamkowym. Rycerze wystąpili w zbrojach kolczych i płytowych, odzwierciedlających uzbrojenie z epoki późnego Średniowiecza. Komplety uzbrojenia wykonane zostały przez mieszkającego w Pleśnej płatnerza hobbistę, a stroje zaprojektowała i wykonała Ewa Iwaniec. Pojedynki oklaskiwano licznymi i gorącymi brawami, a sesji zdjęciowej nie było końca.

Z rycerzami fotografowały się dzieci, młodzież oraz dorośli, całe wycieczki szkolne, a nawet inne bractwa rycerskie biorące udział w Turnieju.

Bractwo "Orle Gniazdo" poprzez uczestnictwo w tego typu imprezach, a przede wszystkim przez samą swoją działalność podtrzymuje i rozwija tradycję oręża polskiego, poszerzając swoją wiedzę w tym zakresie i ucząc się sztuki władania bronią białą. Życzymy młodym pasjonatom nieprzerwanej ochoty do wspólnego działania na rzecz Bractwa.

 

 


                                                              Copyright © 2007-2009 Gmina Pleśna