A K T U A L N O Ś C I


Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Pleśna - przedłużenie terminu przesyłania propozycji zadań

Zachęcamy mieszkańców Gminy Pleśna do nadsyłania propozycji zadań istotnych do realizacji dla rozwoju naszej Gminy. Propozycje należy przesyłać do dnia 30 sierpnia 2013 roku na adres gmina@plesna.pl. Wszystkie propozycje zostaną przedstawione podczas wrześniowego spotkania Konwentu Strategicznego.

Aktualna Strategia Rozwoju Gminy Pleśna:
http://www.wrotamalopolski.pl/root_BIP/BIP_w_Malopolsce/gminy/root_Plesna/podmiotowe/Strategia/Dokumenty/

                                                              Copyright C 2007 Gmina Pleśna