A K T U A L N O Ś C IŚrodowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Rzuchowej

Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Rzuchowej zaprasza osoby, które:

  • posiadają lekki, umiarkowany, bądź znaczny stopień niepełnosprawności,
  • są samodzielnie ruchowo i chcą aktywnie spędzać czas,
  • w wieku od 18 lat i powyżej,

Środowiskowy Dom Samopomocy zapewnia:

  • dowóz uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy oraz odwóz do miejsca zamieszkania,
  • wyżywienie - obiad,
  • opiekę przez 5 dni w tygodniu w godz. od 8:00 do 16:00,
  • zajęcia terapeutyczne,
  • opiekę medyczną - rehabilitację,

Od kandydatów wymagane są dokumenty, które kompletuje Ośrodek Pomocy Społecznej, w którego regionie mieszka osoba chętna do uczestnictwa w zajęciach w Środowiskowym Domu Samopomocy.


Dodatkowe informacje udzielane są od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7:00 do 15:00
pod nr tel. (014) 674-63-25 lub (014) 674-61-18

 

 
                                                              Copyright © 2007 Gmina Pleśna