A K T U A L N O Ś C IDOPŁATY DO ZAKUPU KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH

17 czerwca br. Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) podpisał z sześcioma bankami umowy, uruchamiające program dopłat do kredytów bankowych na zakup i montaż kolektorów słonecznych. Osobom nie podłączonym do sieci ciepłowniczej, poprzez banki, NFOŚiGW proponuje 45% dopłaty do zakupu i montażu kolektorów słonecznych do ogrzewania wody użytkowej. Program finansowy, którego uruchomienie zaplanowano na jesień tego roku ruszy wcześniej. Część banków uruchomi go już w lipcu, natomiast wszystkie zadeklarowały w swojej ofercie kredyty na kolektory słoneczne w sierpniu br. Dopłaty będą udzielane do kredytów zarówno na zakup i montaż kolektorów słonecznych jak i aparatury niezbędnej do ich prawidłowego funkcjonowania. Inwestorzy mogą zatem liczyć na dofinansowanie kosztów:

 1. sporządzenia projektu budowlano-wykonawczego,
 2. zakupu:
  • kolektora słonecznego,
  • nowego zasobnika wodnego,
  • automatyki,
  • aparatury pomiarowej i instalacji,
  • ciepłomierza,
 3. montażu zestawu.

Więcej informacji:


www.nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,186,kup-kolektor-z-45-doplata.html

www.nfosigw.gov.pl/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/oze-i-kogeneracja/oze-i-kogeneracja-cz3-kolektory

 

 
                                                              Copyright © 2007-2010 Gmina Pleśna