A K T U A L N O Ś C IBadanie satysfakcji klientów - ANKIETA

Urząd Gminy Pleśna współrealizuje projekt Nowoczesne Zarządzanie Publiczne (o numerze: POKL.05.02.01-00-025/12), w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - Działanie 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Priorytet V - Dobre rządzenie. Aktualnie prowadzone są badania poziomu zadowolenia klientów z jakości usług publicznych i funkcjonowania Urzędu. Będziemy wdzięczni, gdyby Pan/Pani zechciał/a wyrazić zgodę na udział w tych badaniach. Odpowiedzi udzielone przez Pana/Panią nie będą ujawniane osobom postronnym. Prezentowane będą wyłącznie w postaci zbiorczej i posłużą do przedstawienia opinii naszych klientów nt. zadowolenia z usług oraz pozwolą na podjęcie działań usprawniających pracę Urzędu.

DziękujemyANKIETA
                                                              Copyright C 2007 Gmina Pleśna