A K T U A L N O Ś C I


Zaproszenie na wędrówkę "z kijkami"

Wszystkich chętnych zapraszamy na marsz nordic walking, który odbędzie się: 25 maja (sobota) w godzinach od 9:00 do 12:00.

Wyjście w trasę o godzinie 9:00 spod budynku Urzędu Gminy w Pleśnej. Wędrówka została zaplanowana na obszarze Pleśnej i Rychwałdu (trasy przebiegać będą po terenach leśnych, mi. in. ścieżką przyrodniczą). Wędrówka będzie dobrą okazją do poćwiczenia techniki nordic walking pod okiem trenera Norberta Kuczery. Osoby chętne do wzięcia udziału w spacerze proszone są o zabranie ze sobą jedzenia i picia.

W przypadku deszczowej pogody, zajęcia nie odbędą się.























                                                              Copyright C 2007 Gmina Pleśna