A K T U A L N O Ś C I


Unijne pieniądze na budowę boiska sportowego w Rzuchowej

Kolejne środki unijne trafią do Gminy Pleśna. W maju Wójt Stanisław Burnat podpisał umowę na dofinansowanie budowy boiska przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rzuchowej. Środki na realizację inwestycji będą pochodziły z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Projekt przewiduje budowę boiska trawiastego, trybun dla kibiców oraz ogrodzenia. Na boisku zamontowane zostaną ławki, kosze na śmieci, wiaty boiskowe, bramki oraz piłkochwyty. Obiekt oświetlany będzie lampami fotowoltaicznymi - to kolejna inwestycja na terenie gminy, w której wykorzystuje się odnawialne źródła energii. Całkowita wartość projektu wynosi ponad 608 000,00 zł, dofinansowanie sięgnie blisko 224 000,00 zł. Boisko będzie dostępne dla wszystkich mieszkańców chcących aktywnie spędzić wolny czas.
                                                              Copyright C 2007 Gmina Pleśna