A K T U A L N O Ś C I


INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW PLEŚNEJ I ŁOWCZÓWKA


Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna/ Łowczówek!
Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości!
Gmina Pleśna bierze udział w projekcie "Samorząd z inicjatywą" realizowanym przez Fundację Biuro Inicjatyw Społecznych. Mieszkańcy sołectw Pleśna i Łowczówek, którzy chcą zrobić coś pożytecznego dla swojej miejscowości, będą mogli zgłaszać swoje pomysły na ciekawe i potrzebne przedsięwzięcia. Najlepsze z nich otrzymają dofinansowanie i mieszkańcy będą realizować je przy wsparciu Gminy Pleśna w II połowie 2012 r.
Każda mieszkanka i każdy mieszkaniec Pleśnej i Łowczówka w wieku powyżej 16 lat ma szansę wypowiedzieć się w sprawie swojej miejscowości - wystarczy wziąć udział w badaniach i wypełnić załączoną ankietę. Wyniki badań pozwolą na wskazanie najważniejszych problemów i potrzeb mieszkańców oraz propozycji działań jakie należy podjąć w pierwszej kolejności.
Bardzo zależy nam, aby wróciła do nas jak największa liczba rozdanych ankiet. Tylko wtedy będziemy mogli wybrać i dofinansować przedsięwzięcia rzeczywiście odpowiadające na potrzeby mieszkańców.
Ankieta jest całkowicie anonimowa - wszelkie zebrane informacje będą wykorzystywane wyłącznie do sporządzenia zbiorczych zestawień. Ankiety można pobrać ze strony internetowej Gminy Pleśna, z Urzędu Gminy (sekretariat) lub od sołtysa danej miejscowości. Po wypełnieniu ankiety prosimy o oddanie jej osobie, która ją Państwu wręczyła lub dostarczenie jej do Urzędu Gminy Pleśna (na I piętrze znajduje się urna, do której można wrzucać wypełnione ankiety). W ten sposób ankieta trafi do zespołu odpowiedzialnego za opracowanie wyników.
Wyniki badania będą publicznie dostępne na stronie Urzędu Gminy Pleśna oraz zostaną zaprezentowane podczas spotkania z mieszkańcami miejscowości Pleśna i Łowczówek, które planujemy zorganizować w II połowie maja bieżącego roku.
Mamy nadzieję, że wyniki badań pozwolą na lepsze zaspokojenie potrzeb w ramach działań prowadzonych przez mieszkańców, organizacje społeczne i gminę.Z wyrazami szacunku
Wójt Gminy Pleśna
Zespół Fundacji Biuro Inicjatyw SpołecznychAnkieta Pleśna
Ankieta Łowczówek

 

 


                                                              Copyright © 2007-2010 Gmina Pleśna