A K T U A L N O Ś C I


TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ NA SZCZEBLU GMINY - ZAKOŃCZONY !

W piątek 20 marca 2009 roku w Gminnym Centrum Kultury Promocji i Sportu w Pleśnej odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom". Organizatorem Turnieju był Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Pleśnej przy współpracy: Urzędu Gminy w Pleśnej, dyrektorów szkół z terenu Gminy, dyrektora Gminnego Centrum Kultury Promocji i Sporu, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówki Terenowej w Tarnowie. Uczestnikami Turnieju Wiedzy Pożarniczej były dzieci i młodzież w dwóch grupach wiekowych: I grupa - uczniowie szkół podstawowych, II grupa - uczniowie gimnazjum. Pierwszym etapem konkursu pożarniczego były eliminacje na szczeblu szkoły, w których wzięło udział 64 uczniów, a które to zgodnie z Regulaminem OTWP wyłoniły po trzech uczestników z I grupy wiekowej i po czterech uczestników z II grupy wiekowej do eliminacji gminnych. W finale gminnym wzięło udział 20 uczestników z sześciu szkół z terenu Gminy, to jest z czterech szkół podstawowych: Rzuchowej, Janowic, Szczepanowic i Lichwina, oraz gimnazjaliści z Rzuchowej i z Pleśnej. Turniej gminny przeprowadzono w dwóch formach: pisemnej, która obejmowała wszystkich finalistów szkolnych i ustnej, do której mogli przystąpić uczestnicy uzyskujący najwyższą liczbę punktów z testu pisemnego (po3 z każdej grupy wiekowej). Test zawierał 40 pytań jednokrotnego wyboru z zakresu tradycji, historii pożarnictwa i ochrony przeciwpożarowej. Poziom przygotowania dzieci i młodzieży w tym konkursie był bardzo wysoki, bowiem z trudnymi zagadnieniami zarówno w części pisemnej jak i ustnej radzili sobie doskonale uzyskując wspaniałe wyniki od 30 do 33 punktów na 40 możliwych do uzyskania z pisemnego testu. Jury po przeprowadzeniu finału ustnego ogłosiło zwycięzców, którymi zostali w I grupie wiekowej:


Miejsce I - Patryk Bańka ze Szkoły Podstawowej z Lichwina
Miejsce II - Mateusz Ciszek ze Szkoły Podstawowej z Rzuchowej
Miejsce III - Mateusz Wójcik również ze Szkoły Podstawowej z Rzuchowej.

W grupie II zwyciężyli:
Miejsce I - Tomasz Chrzanowski z Gimnazjum z Pleśnej
Miejsce II - Klaudia Jaworska również z Gimnazjum z Pleśnej
Miejsce III - Waldemar Trepa z Gimnazjum z Rzuchowej.

Uczestnicy pierwszych dwóch miejsc z każdej grupy wiekowej zakwalifikowali się do eliminacji powiatowych, które odbędą się 27 marca w PSP w Tarnowie, już dzisiaj życzymy im powodzenia i dotarcia do finału wojewódzkiego.

Zwycięzcy, którzy zajęli miejsca od I - III otrzymali dyplomy i nagrody ufundowane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Tarnowie. Pozostali uczestnicy otrzymali upominki ufundowane przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW w Tarnowie i Bank Rzemiosła Oddział w Pleśnej.

W imieniu Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Pleśnej składam serdeczne podziękowania sponsorom za hojność, zrozumienie i wykazane zainteresowanie wokół problemu ochrony przeciwpożarowej.

Myślę, że podjęta inicjatywa organizacji konkursu OTWP "Młodzież Zapobiega Pożarom" jest jak najbardziej zasadna i celowa ze względu na potrzebę popularyzowania wśród dzieci młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, a wiedza zdobyta z tego zakresu z pewnością przyda się każdemu, dlatego już dziś zapraszam uczniów za rok do udziału w konkursie.


 

 
                                                              Copyright © 2007 Gmina Pleśna