A K T U A L N O Ś C I


Program współpracy Gminy Pleśna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok

Wójt Gminy Pleśna przedstawia do konsultacji społecznych projekt Uchwały Rady Gminy Pleśna w sprawie uchwalenia rocznego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013rok.

Propozycje zmian do projektu, organizacje pozarządowe mogą zgłaszać na " formularzu do konsultacji " drogą elektroniczną na adres meilowy : gmina@plesna.pl , listownie oraz mogą złożyć formularz w sekretariacie Urzędu Gminy Pleśna nie później niż na siedem dni przed planowaną na dzień 30 listopada 2012r. sesją Rady Gminy Pleśna.

Program współpracy Gminy Pleśna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok.pdf Formularz.pdf

 

 


                                                              Copyright © 2007-2010 Gmina Pleśna