A K T U A L N O Ś C I


WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 8 sierpnia 2011 r. o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Pleśna o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, informacji o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz obwodowej komisji wyborczej wyznaczonej do głosowania korespondencyjnego.

Kalendarz wyborczy

Zarządzenie Wójta Gminy Pleśna w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

Zarządzenie Wójta Gminy Pleśna w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowaniakorespondencyjnego w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

Informacja w sprawie zgłaszanie kandydatów do obwodowych komisji wyborczych w Wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

Zgłoszenie kandydatów na członków OKW w Gminie Pleśna

Informacja w sprawie głosowania korespondencyjnego

Składy osobowe Obwodowych Komisji Wyborczych

Zarządzenie Wójta Gminy Pleśna w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

Informacja o głosowaniu przez Pełnomocnika

Wzór wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Komunikat Wójta Gminy Pleśna z dnia 19 września 2011 r. o sporządzenia spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępniania

I posiedzenie Obwodowych Komisji Wyborczych

 

 


                                                              Copyright © 2007-2011 Gmina Pleśna