A K T U A L N O Ś C IPODSUMOWANIE WOJEWÓDZKIE XX SPORTOWEGO TURNIEJU MIAST I GMIN

W całym kraju zawody XX Sportowego Turnieju Miast i Gmin odbyły się w dniach 17-23 maja 2014r. Głównym celem tej imprezy jest aktywizacja ruchowa jak największej liczby mieszkańców, szczególnie tych którzy nie uprawiają sportu.

Jest to największa impreza sportu masowego w Polsce. Co roku startuje w niej średnio 400 miast i gmin, gromadząc na zawodach turniejowych ok. 2,5 mln osób.

Głównymi kryteriami są:
. porównanie procentowe liczby osób startujących w Turnieju z ogólną liczbą mieszkańców,
. liczba osób startujących w "Teście Coopera".

Nasza Gmina już po raz piąty uczestniczyła w zmaganiach sportowych tego turnieju. W rankingu małopolskim Gmina Pleśna (powiat tarnowski) w grupie III, tj. miast i gmin od 7,5 tys. do 15 tys. mieszkańców zajęła VII miejsce na 16 startujących. To dobry wynik. W całej Polsce w tej kategorii sklasyfikowano 120 miast i gmin na 135 startujących.

Honorowy patronat nad tą największą masową imprezą sportowo-rekreacyjną , promującą aktywność fizyczną jako najlepszą formę spędzania czasu wolnego i zdrowego stylu życia sprawował Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski. Bezpośrednim organizatorem w naszej Gminie było Centrum Kultury, Sportu i Promocji Gminy Pleśna przy współpracy z Gimnazjum w Pleśnej. Właśnie na terenie gimnazjum odbywała się większość zaplanowanych imprez.

Uhonorowaniem XX Jubileuszowego Sportowego turnieju Miast i Gmin - Małopolska 2014 był wojewódzki finał pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Małopolskiego Marka Sowy
i Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego. Uroczysta gala wręczania laureatom i uczestnikom Turnieju wyróżnień zespołowych i indywidualnych nadanych przez Marszałka Województwa Małopolskiego , Wojewódzką Komisję Turnieju i Zarząd Małopolskiego TKKF, dzięki życzliwości pana prezydenta Krakowa odbyło się 9 października w Krakowie w Sali obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego. Szczegółowy wykaz startujących miast i gmin, można zobaczyć na stronie internetowej www.federacja.com.pl.

Składam podziękowania wszystkim uczestnikom XX sportowego turnieju miast i gmin i zachęcam do jeszcze bardziej aktywnego udziału w kolejnej edycji.

Koordynator XX Sportowego Turnieju Miast i Gmin
Krzysztof Sorys                                                              Copyright C 2007 Gmina Pleśna