A K T U A L N O Ś C I


ODNOWIONE BOISKO W DĄBRÓWCE SZCZEPANOWSKIEJ

Zakończyła się realizacja projektu "Odnowa nawierzchni trawiastej istniejącego boiska sportowych wraz z budową ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Dąbrówce Szczepanowskiej". W ramach operacji na boisku przy Szkole Podstawowej w Dąbrówce Szczepanowskiej zrealizowano prace budowlane składające się z: robót przygotowawczych, wykonania mini boiska do piłki nożnej, wykonania ławek dla widzów, robót ziemnych i wykończeniowych, drenażu, odprowadzenia wód z drenażu, postawienia bramek. Wokół boiska wykonano także ogrodzenie. Odnowiony obiekt będzie powszechnie dostępny dla społeczności lokalnej. Wartość operacji wynosi 100 360,07zł, z czego kwota dofinansowania to 61 215,00 zł . Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich -działanie "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"- operacja, która odpowiada warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

 

 






















                                                              Copyright © 2007-2010 Gmina Pleśna