A K T U A L N O Ś C I


LICZYMY STRATY PO SERII GWAŁTOWNYCH BURZ I ULEW

Gwałtowne burze i towarzyszący im silny wiatr, obfite opady deszczu, gradobicia - tak wyglądał początek tego tygodnia w Gminie Pleśna. Niestety w dniach 19 - 21 lipca kolejny raz żywioł poczynił ogromne straty zarówno w infrastrukturze jak i w rolnictwie. Szybko wzbierające potoki wystąpiły z brzegów, niszcząc nawierzchnie dróg. Uszkodziły oraz pozatykały przepusty, mostki, rozmyły brzegi. Co gorsza, woda wdarła się również do domostw, podtapiając m.in. piwnice. We wtorek w kilku miejscowościach spadł niespotykany dotychczas grad wielkości kulki śniegowej.
Straty w rolnictwie są bardzo duże. Zniszczone zostały uprawy rolne na powierzchni około 300 ha. Wiele z nich nie nadaje się już do zbioru. Podobnie jest w przypadku upraw sadowniczych. Ponadto żywił zniszczył około 40 tunelów foliowych wraz z uprawą. Potężny wiatr zerwał lub uszkodził kilkanaście dachów na budynkach inwentarskich i składowych. Przez ostatnie dni druhowie naszych jednostek OSP mieli mnóstwo pracy związanej z usuwaniem skutków podtopień. Po raz kolejny udowodnili, że można na nich liczyć.
22 lipca powołana została Komisja gminna ds. szacowania szkód. Obecnie trwa szczegółowe szacowanie zniszczeń. Wciąż napływają do Urzędu zgłoszenia od mieszkańców dotkniętych żywiołem. Straty sięgną na pewno kilku milionów złotych. Miejmy nadzieję, że najgorsze jest już za nami.

 

 


                                                              Copyright © 2007-2011 Gmina Pleśna