A K T U A L N O Ś C I


WYNIKI WYBORÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH DO RADY GMINY PLEŚNA

Suma głosów uzyskanych przez kandydatów w poszczególnych obwodach
  OKW w Pleśnej OKW w Rychwałdzie OKW w Lichwinie
  Obw. Nr 1 Obw. Nr 2 Obw. Nr  3
L. uprawnionych 1542 501 858
L. kart wydanych 330 130 341
L. kart wyjętych z urny 330 130 340
L. głosów ważnych 330 130 337
  liczba głosów oddanych na kandydatów
 Kubicz Jan 122 5 15
 Ścieżka Zygmunt 168 17 26
 Czuban Andrzej Jacek 13 13 297
 Gąciarz Czesław 103 22 18
 Łątka Józef Zbigniew 10 2 250
 Wadas Anna Zofia 127 27 5
 Walkowicz Marta 7 98 5
Suma wszystkich głosów uzyskanych przez kandydatów
 Kubicz Jan 142
 Ścieżka Zygmunt 211
 Czuban Andrzej Jacek 323
 Gąciarz Czesław 143
 Łątka Józef Zbigniew 262
 Wadas Anna Zofia 159
 Walkowicz Marta 110

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Pleśna

 

 


                                                              Copyright © 2007-2009 Gmina Pleśna