A K T U A L N O Ś C I


 

Program indywidualizacji nauczania w szkołach podstawowych

We wszystkich szkołach podstawowych z terenu naszej Gminy trwa realizacja projektu "ABC nauki-program indywidualizacji nauczania w szkołach podstawowych Gminy Pleśna", który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem ogólnym projektu jest wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów klas 1-3 wszystkich szkół podstawowych.

Uczniowie uczestniczą w bezpłatnych zajęciach dodatkowych, wspierających indywidualizację procesu dydaktycznego, m.in. zajęciach logopedycznych, gimnastyce korekcyjnej, zajęciach dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, zajęciach dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, zajęciach artystycznych, zajęciach rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych. Rodzaj zajęć dopasowany został do potrzeb uczniów każdej szkoły. Realizacja zajęć potrwa do czerwca 2013 roku.

Projekt "ABC nauki-program indywidualizacji nauczania w szkołach podstawowych Gminy Pleśna" realizowany jest od stycznia 2012 roku. Na potrzeby zajęć zakupiono materiały dydaktyczne. Całkowity budżet projektu wynosi blisko 263 tys. złotych i w całości pochodzi ze środków zewnętrznych (nie obciąża budżetu Gminy Pleśna).
                                                              Copyright C 2007 Gmina Pleśna