A K T U A L N O Ś C I


Unijne pieniądze na remont Domu Kultury w Janowicach

W kwietniu 2013 roku Wójt Stanisław Burnat podpisał umowę na dofinansowanie remontu Domu Kultury w Janowicach. Środki na realizację inwestycji będą w dużej części pochodziły z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Celem projektu jest podniesienie standardu świadczonych usług kulturalnych przez Dom Kultury w Janowicach, poprzez remont i wyposażenie pomieszczeń. Projekt przewiduje remont sali, kuchni, pomieszczeń pomocniczych, pomieszczeń magazynowych, sanitariatów, osprzętu elektrycznego oraz zakup wyposażenia do sali konferencyjnej (m.in. stoły, krzesła, projektor multimedialny, okablowanie, statywy mikrofonowe) i kuchni (m.in. chłodziarka, garnki, zmywarka, stoły, regały, filiżanki).Wszystkie zaplanowane do zakupu urządzenia będą wykorzystywane do przygotowywania posiłków na przedsięwzięcia organizowane przez mieszkańców wsi Janowice (np. kursy gotowania, zebrania wiejskie) oraz na uroczystości organizowane przez Centrum Kultury, Sportu i Promocji Gminy Pleśna, którego filią jest Dom Kultury w Janowicach (np. dożynki, imprezy lokalne, uroczystości patriotyczne). Dom Kultury będzie jednym z niewielu miejsc na terenie gminy, w którym znajdować się będzie profesjonalny sprzęt do organizacji przedsięwzięć ważnych dla mieszkańców miejscowości Janowice i mieszkańców gminy Pleśna.

Inwestycja zostanie zakończona w grudniu 2013 roku.                                                              Copyright C 2007 Gmina Pleśna