A K T U A L N O Ś C I


                          

DĘBNO - CIĘŻKOWICE - TUCHÓW

Jednym z założeń projektu "Edukacja drogą do lepszej przyszłości", który od grudnia 2009r. realizujemy w Szkole Podstawowej w Lichwinie, jest przybliżenie dzieciom kultury, historii i przyrody regionu przez organizację wycieczek.

11 grudnia 2009r. uczniowie klas IV - VI wzięli udział w wycieczce muzealno - przyrodniczej po najbliższej okolicy. Jako pierwsze na trasie znalazło się Dębno, a konkretnie muzeum umiejscowione na Zamku. Dzieci obejrzały poszczególne ekspozycje, które w obrazowy sposób pokazywały, jak wyglądało życie dworu. Największe wrażenie na uczestnikach zrobiły podziemne lochy i niespodziewane spotkanie z Białą Damą w zamkowej wieży.

W dalszej kolejności udaliśmy się do Ciężkowic, aby odwiedzić Muzeum Przyrodnicze im. Krystyny i Włodzimierza Tomków. Ponieważ muzeum tymczasowo zmienia siedzibę, tylko część ekspozycji była dostępna zwiedzającym, ale mimo tego warto było przyjechać, by obejrzeć dorobek kolekcjonerski zgromadzony przez państwa Tomków.

Jako ostatni punkt wycieczki zaplanowano pobliski Tuchów. Dzieci miały możliwość odwiedzić Muzea Redemptorystów: Misyjne i Etnograficzne. Eksponaty będące dawnymi przedmiotami codziennego użytku w naszym regionie wzbudziły nie mniejsze zainteresowanie niż przedmioty przywiezione przez misjonarzy z Ameryki Południowej.

Uwaga, a jaką uczniowie słuchali przewodników, liczne pytania im zadawane, a wreszcie konkurs wiedzy przeprowadzony przez opiekunów w drodze powrotnej ukazują, jak ważne jest to, by najmłodszym pokazać historię i przyrodę regionu, w którym żyją.

 

 


                                                              Copyright © 2007-2010 Gmina Pleśna