A K T U A L N O Ś C I


WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ o zarządzeniu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych

Formularz - Zgłoszenie kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Pleśna (Termin zgłaszania - do 8 maja 2009 r.)

Obwieszczenie Wójta Gminy Pleśna o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych

Informacja o warunkach udziału w głosowaniu

Komunikat w sprawie lokalizacji tablic ogłoszeniowych na obwieszczenia i inne materiały wyborcze

Ważne terminy

Zarządzenie Wójta Gminy Pleśna w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach posółw do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 roku

Informacja dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych

Komunikat Wójta Gminy Pleśna o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu, czasie i formie jego udostępniania

Wzór wniosku o udostępnienie spisu wyborców

Informacja o składach osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 maja 2009 roku


Dokumenty dla obwodowych komisji wyborczych

Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego

Uchwała PKW w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych w zakresie przygotowania i przeprowadzenia głosowania

Uchwała PKW w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych w sprawie meldunków o frekwencji wyborczej

Uchwała PKW w sprawie obserwacji wyborów posłów do PE przez obserwatorów międzynarodowych

Uchwała PKW w sprawie informatycznej obsługi wyborów

 

 


                                                              Copyright © 2007-2009 Gmina Pleśna