A K T U A L N O Ś C I


NOWA USTAWA "ŚMIECIOWA" - co nas czeka?

Od 1 lipca 2013 roku wszyscy właściciele nieruchomości zamieszkanych na terenie gminy zostaną objęci nowym systemem odbioru odpadów komunalnych.

W miesiącu marcu mieszkańcy naszej gminy otrzymali deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Stawka opłaty na dzień dzisiejszy w przypadku zadeklarowania, że odpady będą segregowane wynosi 5 zł od mieszkańca na miesiąc, a w przypadku braku segregacji - 12 zł na mieszkańca na miesiąc. W kwietniu zostanie przeprowadzony zostanie przetarg na odbiór odpadów komunalnych i po jego rozstrzygnięciu Rada Gminy określi ostateczną kwotę opłaty. Jeżeli kwota ta ulegnie zmianie, w maju zostaną rozniesione nowe deklaracje.

Firma, która wygra przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych dostarczy do każdej nieruchomości pojemnik na odpady zmieszane oraz worki na selektywną zbiórkę odpadów. Kolor worków pozostaje taki jak dotychczas (niebieski, żółty, zielony), oraz czarny (na odpady biodegradowalne) - dla tych mieszkańców, którzy zadeklarowali, że nie posiadają kompostowników.

Do worka niebieskiego będziemy wrzucać makulaturę i opakowania wielomateriałowe (tzw. "kartony" po napojach, mleku, mleczku do kawy). Nakrętki z kartonów należy wrzucić do worka żółtego.

Do worka żółtego - odpady z tworzyw sztucznych (np.: folie, butelki plastikowe po napojach, chemii gospodarczej, jogurtach, śmietanie). Odpady, zwłaszcza opakowania po żywności, muszą być przepłukane tak, aby resztki nie zanieczyszczały zawartości worka. Nie myjemy butelek po wodzie mineralnej. Butelki zgniatamy, aby zmniejszyć ich objętość.

Do worka zielonego - szkło opakowaniowe zarówno białe jak i kolorowe (nie wolno wrzucać szkła okiennego), oraz metal (m. in. puszki aluminiowe po napojach, puszki po konserwach).

W 5-ciu miejscowościach naszej gminy (Pleśnej, Janowcach, Lichwinie, Szczepanowicach i Rzuchowej) utworzone zostaną punkty zbiórki odpadów takich jak odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Punkty te będą ogrodzone, wyposażone w kontenery o poj. 7 m3 i otwarte w określonych dniach i godzinach.
Ponadto, tak jak dotychczas w każdej miejscowości naszej gminy ustawione zostaną pojemniki na selektywną zbiórkę odpadów:
a) pojemnik typu "dzwon" w kolorze zielonym o pojemności 2500 l przeznaczony na odpady opakowań ze szkła białego i kolorowego,
b) pojemnik typu "dzwon" w kolorze czerwonym o pojemności 2500 l przeznaczony na odpady metali i opakowań metalowych,
c) pojemnik typu "dzwon" w kolorze niebieskim o pojemności 2500 l przeznaczony na odpady papieru i tektury
d) pojemnik siatkowy o pojemności 2500 l przeznaczony na odpady wielomateriałowe
e) pojemnik siatkowy o pojemności 2500 l przeznaczony na tworzywa sztuczne.

Odpady zmieszane (gromadzone w pojemnikach na posesjach) odbierane będą z częstotliwością co 2 tygodnie. Odpady selektywnie gromadzone (w workach) - 1 raz w miesiącu.                                                              Copyright C 2007 Gmina Pleśna