A K T U A L N O Ś C I


TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ NA SZCZEBLU GMINY - ZAKOŃCZONY!

W piątek 19 marca 2010 roku w Gminnym Centrum Kultury Promocji i Sportu w Pleśnej odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom". Organizatorem Turnieju był Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Pleśnej przy współpracy: Urzędu Gminy w Pleśnej, dyrektorów szkół z terenu Gminy, dyrektora Centrum Kultury Promocji i Sportu, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówki Terenowej w Tarnowie. Uczestnikami Turnieju były dzieci i młodzież w dwóch grupach wiekowych: I grupa - uczniowie szkół podstawowych, II grupa - uczniowie gimnazjum. Pierwszym etapem konkursu pożarniczego były eliminacje na szczeblu szkół, w których wzięło udział łącznie 77 uczniów z 6 szkół z terenu naszej Gminy. Zgodnie z Regulaminem OTWP, eliminacje środowiskowe wyłoniły po trzech uczestników z każdej grupy wiekowej do eliminacji gminnych. W związku z tym w finale gminnym wzięło udział 18 uczestników: gimnazjaliści z Pleśnej i Rzuchowej, oraz uczniowie ze szkół podstawowych z: Lichwina, Rzuchowej, Janowic i Szczepanowic. Turniej gminny przeprowadzono w dwóch formach: pisemnej, która obejmowała wszystkich finalistów szkolnych i ustnej, do której przystąpiło po 3 uczestników z każdej grupy wiekowej uzyskujący najwyższą liczbę punktów z testu pisemnego. Test zawierał 40 pytań jednokrotnego wyboru. Pytania nie były łatwe, obejmowały szeroki zakres wiedzy z historii i tradycji pożarnictwa oraz ochrony przeciwpożarowej. Poziom przygotowania dzieci i młodzieży w tym konkursie był bardzo wysoki, bowiem z trudnymi zagadnieniami zarówno w części pisemnej jak i ustnej radzili sobie doskonale, uzyskując wspaniałe wyniki: najlepsi nawet 35 punktów na 40 możliwych do uzyskania z testu pisemnego. Jury po przeprowadzeniu finału ustnego ogłosiło zwycięzców, którymi zostali w I grupie wiekowej:

Miejsce I - Mateusz Wójcik z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego z Rzuchowej
Miejsce II - Patryk Bańka ze Szkoły Podstawowej z Lichwina
Miejsce III - Mateusz Ciszek z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego z Rzuchowej
W grupie II zwyciężyli;
Miejsce I - Klaudia Jaworska z Gimnazjum z Pleśnej
Miejsce II - Arkadiusz Rozmus z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego z Rzuchowej
Miejsce III - Arkadiusz Kopeć również z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego z Rzuchowej.

Finaliści pierwszych dwóch miejsc z każdej grupy wiekowej będą reprezentować naszą Gminę w eliminacjach powiatowych, które odbędą się 26 marca w PSP w Tarnowie, już dziś życzymy im powodzenia i dotarcia do finału wojewódzkiego.

Zwycięzcy, którzy zajęli pierwsze trzy miejsca otrzymali nagrody i dyplomy ufundowane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Tarnowie. Pozostali uczestnicy otrzymali upominki, których sponsorami byli: Pan Krzysztof Cetnar z Firmy MEGBUD i Bank Rzemiosła Oddział w Pleśnej.

W imieniu Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Pleśnej składam serdeczne podziękowania sponsorom za hojność, zrozumienie i wykazane zainteresowanie wokół problemu ochrony przeciwpożarowej.

Mam nadzieję, że udział w Turnieju przyczynił się do poznania zasad i przepisów przeciwpożarowych wśród dzieci i młodzieży. Podjęta inicjatywa organizacji konkursu OTWP "Młodzież Zapobiega Pożarom" jest zasadna i celowa, a wiedza zdobyta z tego zakresu z pewnością przyda się każdemu, dlatego już dziś zapraszam uczniów za rok do udziału w konkursie.

 

 


                                                              Copyright © 2007-2010 Gmina Pleśna