A K T U A L N O Ś C IStowarzyszenie "Nowa Szansa" zaprasza na Warsztaty do Lubaszowej

Od ponad 7 lat organizujemy Warsztaty w Lubaszowej, które skierowane są do osób mających problem alkoholowy, dla osób współuzależnionych oraz wszystkich zainteresowanych problematyką uzależnień. Warsztaty mają na celu przybliżenie roli duchowości w życiu człowieka i jej ogromnego znaczenia dla osoby, której celem jest nie tylko zewnętrzne uzdrowienie.

W dalszej rehabilitacji, po terapii odwykowej, uporządkowanie sfery duchowej jest bardzo ważnym elementem terapeutycznym. Warsztaty zawierają wykłady w temacie uzależnienia od alkoholu, przybliżeniu mechanizmów uzależnienia, współuzależnienia, roli religii, wiary i modlitwy, systemu wartości w trzeźwieniu. Sfera uczuciowości też nie jest zapomniana. Są także spotkania grup Samopomocowych. Wykładowcami m.in. są psychologowie, terapeuci, ksiądz. Warsztaty odbywają się w miejscowości Lubaszowa 33 k. Tuchowa, Dom Rekolekcyjny oo. Redemptorystów, 33-172 Siedliska.

Najbliższe i kolejne terminy warsztatów w 2015 r.
27.03 - 29.03.2015 r.
22.05 - 24.05.2015 r.
04.09 - 06.09.2015 r.
27.11 - 29.11.2015 r.

Koszt pobytu w 2015 r. to 125 zł/os.

Zgłoszenia i bliższe informacje uzyskać można pod numerem: 501 206 087                                                              Copyright C 2007 Gmina Pleśna