A K T U A L N O Ś C I


                          

KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO ZA NAMI

W styczniu 2010 roku zakończył się kurs języka angielskiego realizowany w ramach projektu "KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO W GMINIE PLEŚNA" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przez 4 miesiące 45 osób uczestniczyło w bezpłatnych lekcjach języka angielskiego. Na zakończenie zajęć uczestnicy kursu (45 osób) sprawdzili swoje umiejętności językowe oraz otrzymali pamiątkowe zaświadczenia o uczestniczeniu w szkoleniu.

Obecnie trwają prace nad napisaniem kolejnego wniosku o dofinansowanie podobnego kursu języka angielskiego. 

 


                                                              Copyright © 2007-2009 Gmina Pleśna