A K T U A L N O Ś C IPONOWNE WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Informacja o ponownym głosowaniu.pdf

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej o ponownym głosowaniu.pdf

Informacja w sprawie osób niepełnosprawnych, które mają prawo ustanowienia pełnomocnika do głosowania.pdf

Informacja o głosowaniu przez pełnomocnika.pdf

Rozporządzenie w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania, Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania, Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania.pdf

Zarządzenie w sprawie lokalizacji tablic ogłoszeniowych na obwieszczenia i inne materiały wyborcze.pdf

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania.doc

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania.doc

 

 
                                                              Copyright © 2007-2010 Gmina Pleśna