A K T U A L N O Ś C I


PODZIĘKOWANIA ZA PLONY TEGOROCZNYCH ŻNIW W SZCZAPANOWICACH

    Tegoroczne zbiory żniwne należy uznać za pomyślne - takie głosy można było usłyszeć podczas jakże udanych Dożynek Gminy Pleśna, których gospodarzem była wieś Szczepanowice dnia 19 sierpnia 2012r.
     W kościele parafialnym p.w. Niepokalanego Serca Maryi w Szczepanowicach proboszcz Władysław Kiełb oraz proboszcz parafii Świebodzin Wojciech Sroka odprawili uroczystą mszę świętą dożynkową, będącą wyrazem podziękowania ze strony rolników za tegoroczne plony. Proboszcz Kiełb dokonał poświęcenia wieńców dożynkowych zaprezentowanych przez poszczególne sołectwa, biorących udział w Gminnym Przeglądzie Wieńców.
    Korowód dożynkowy miał szczególny charakter. Wszystkie grupy wieńcowe przemaszerowały z kościoła na boisko w Szczepanowicach w towarzystwie starosty i starościny dożynek Pana Sylwestra Szydłowskiego i Pani Marioli Przydział oraz kapeli "Pleśnianie".
    Na scenie przy boisku sportowym miała miejsce oficjalna część uroczystości, którą zgodnie z tradycją rozpoczął obrzęd dożynkowy w wykonaniu mieszkańców wsi Szczepanowice. Starostowie wręczyli bochen chleba dożynkowego gospodarzowi święta plonów w Pleśnej - wójtowi Stanisławowi Burnatowi. Nie zabrakło też tradycyjnych przyśpiewek zabarwionych ludowym humorem w wykonaniu starosty dożynek.
    Wójt Burnat przywitał zaproszonych gości i zaprosił wszystkich do uczestnictwa w tym wyjątkowym dniu. Podziękował rolnikom za wkład w pracy, której owocem są dzisiejsze zbiory, dziękował także przedstawicielom władz centralnych, wojewódzkich czy powiatowych, którzy wspierają nie tylko rolnictwo, ale nie pozostają obojętni wobec bolączek gminy Pleśna. Głos zabrali także Mieczysław Kras - Starosta Powiatu Tarnowskiego oraz poseł Robert Wardzała.
    W trakcie trwania tej części uroczystości komisja Przeglądu Wieńców Dożynkowych w składzie: Przewodniczący Patrycja Hajek - etnograf z Muzeum Etnograficznego w Tarnowie, członkowie: Ewa Iwaniec oraz Małgorzata Hajduga, rozpoczęła pracę polegającą na ocenie wszystkich 10 wieńców. Te tradycyjne symbole żniw polskich wystawione zostały obok sceny. Podczas oficjalnej prezentacji każde sołectwo wspólnie z sołtysem bądź radnym prezentowało wykonany wieniec na scenie. Jury dokonało oceny wieńców w oparciu o kryteria tradycyjnego wykonania, wkładu pracy i walorów artystycznych. Uznało, iż na Dożynkach Powiatu Tarnowskiego w Rzepienniku Strzyżewskim 26 sierpnia reprezentować gminę będzie wieniec z Dąbrówki Szczepanowskiej, zaś na ogólnopolskie dożynki na Jasną Górę, 2 września pojedzie grupa z wieńcem z Rychwałdu. Sołtysi jako przedstawiciele sołectw i koordynatorzy prac nad wieńcami otrzymali pamiątkowe dyplomy, zaś wykonawcy wieńców nagrody pieniężne.
    Na dożynkach nie może zabraknąć występów ludowych - tak było i tym razem. Licznie zgromadzeni mieszkańcy gminy i osoby przyjezdne mieli przyjemność zobaczyć oraz wysłuchać zespołów folklorystycznych, w tym założonego niedawno w naszej gminie Dziecięcego Zespołu Pieśni i Tańca Gminy Pleśna, kierowanego pod okiem choreografa Janusza Cierlika oraz popularnego w całej Małopolsce podhalańskiego zespołu "Watra" z Czarnego Dunajca. Ponadto szczepanowickie święto plonów nie mogło by się odbyć bez Orkiestry Dętej, będącej nie tylko wizytówką wsi, ale całej gminy. Muzycy pod dyrygenturą Jacka Skrzelowkiego wykonali półgodzinny koncert.
     Na boisku i placu obok rozmieszczone zostały dwa stoiska gastronomiczne, oferujące przybyłym gorące dania, zapiekanki, zimne napoje, lody, przysmaki z grilla. Dla najmłodszych przygotowane zostały dmuchane zjeżdżalnie oraz trampolina, przejażdżka na kucyku oraz bryczką. Dożynki zakończyły się zabawą taneczną w rytm muzyki zespołu "Braders". Wszyscy bawili się do późnych godzin nocnych.
    Organizatorami tegorocznych dożynek byli Centrum Kultury, Sportu i Promocji Gminy Pleśna oraz Sołectwo Wsi Szczepanowice. Głównym organizatorem Gminnego Przeglądu Wieńców była Lokalna Grupa Działania Dunajec - Biała. Szczere, serdeczne podziękowania należą się sponsorom, dzięki którym uroczystości były jeszcze bardziej udane: Stanisławowi Kocikowi, Stanisławowi Słowikowi, Janowi Michałowskiemu - Winnica "Michałowin" z Rzuchowej, Państwu Skrzelowskim - Pizzerii "Metrum" z Woli Rzędzińskiej, Janowi Czaja - LGD Dunajec - Biała. Słowa uznania skierować należy także do osób odpowiedzialnych za organizację święta - pracownikom Centrum Kultury, członkom Rady Sołeckiej wsi Szczepanowice, Sołtysowi i Radnemu Gminy Pleśna Zbigniewowi Prusakowi oraz prowadzącemu uroczystość Ryszardowi Stankowskiemu - Przewodniczącemu Rady Gminy Pleśna. Patronat medialny nad dożynkami objęła Tarnowska.tv. Krótką relację ze Szczepanowic można obejrzeć pod adresem: http://tarnowska.tv/697-dozynki-w-szczepanowicach.html 

 


                                                              Copyright © 2007 Gmina Pleśna