A K T U A L N O Ś C I


Wniosek o oszacowanie szkód powstałych w wyniku ostatniej powodzi


Ważne dla rolników!
W załączeniu przedstawiamy aktualny wniosek o oszacowanie szkód powstałych po ostatniej powodzi w gospodarstwach rolnych.
Wypełniony wniosek (2 egzemplarze ) można składać w Urzędzie Gminy Pleśna w pokoju nr 9 (sekretariat) do dnia 28 maja 2014 r. w godzinach pracy urzędu lub u sołtysa wsi.

INSTRUKCJA POBIERANIA:
Kliknij prawym przyciskiem myszy na wybranym dokumencie i wybierz "zapisz element docelowy jako..."

Wniosek o oszacowanie szkód powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w gospodarstwie rolnym

Załącznik 1 - W przypadku gospodarstwa położonego na ternie kilku gmin
Załącznik 2 - Uprawy rolne
Załącznik 3 - Szklarnie i tunele foliowe
Załącznik 4 - Środki trwałe - rośliny
Załącznik 5 - Środki obrotowe - zwierzęta
Załącznik 6 - Środki trwałe - zwierzęta
Załącznik 7 - Środki trwałe - maszyny
Załącznik 8 - Środki trwałe - budynki gospodarcze
Załącznik 9 - Ryby                                                              Copyright C 2007 Gmina Pleśna