A K T U A L N O Ś C I


MŁODZIEŻ WYSTAWIA MISTERIUM

Rokrocznie z końcem karnawału oraz przez cały Wielki Post spotykaliśmy się, by przygotować ową prezentację. Obejmuje ono scenki, do których scenariusz "pisze" niemalże sama Biblia. Tegoroczne przedstawienie zobrazuje tradycyjnie ostatnie chwile Chrystusa: od modlitwy w Ogrojcu po ukrzyżowanie, śmierć i zmartwychwstanie.

Opiekę nad grupą objęła Jolanta Kuczera - Stankowska - dyrektor Centrum Kultury, inicjatorka całego przedsięwzięcia i autorka poprawek do scenariusza. Zespół niespełna 30 osób spotykał się raz w tygodniu, a nawet częściej na próbach w sali widowiskowej i kościele parafialnym w Pleśnej. Przygotowania do występów nie polegały jedynie na szlifowaniu scenariusza, ról. Wiele czasu poświęciliśmy na przygotowanie rekwizytów, strojów, część z używanych wymagała reperacji.

W tym roku zaplanowaliśmy występy aż w pięciu parafiach, począwszy od wyjazdu do Zakliczyna - Parafii p.w. św. Idziego, którą prowadzi proboszcz ks. Paweł Mikulski, wikariusz Parafii Pleśna z lat 90-tych. Misterium wystawiliśmy tam 15 marca. Już w niedzielę, dwa dni później gościliśmy w Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Limanowej. Kolejny, przedświąteczny tydzień też był dla nas pracowity: pod koniec tygodnia - w czwartek i piątek - odwiedziliśmy bliższe nam parafie w Szczepanowicach i Zbylitowskiej Górze. Tam również ciepło nas przyjęto, a Misterium obejrzano i wysłuchano z wielkim przejęciem.

Ostatnie wystąpienie zaplanowaliśmy w rodzimej parafii w Pleśnej. Tradycyjnie odbędzie się ono w Wielki Piątek o godz. 22.00. Pragniemy zaprosić naszych Czytelników na to niecodzienne przeżywanie.

Misterium wystawiane w czasie wielkopostnym nie tylko pozwala przybliżyć, przypomnieć historię ostatnich chwil Chrystusa. Przede wszystkim skłania oglądających do zadumy i refleksji nad samym sobą. Postawy, wybory, prezentowane przez odgrywane postaci aktualne są po dziś dzień i tyczą się każdego człowieka. Dla grającej młodzieży jest to z kolei pewnego rodzaju integracja, także wokół wspólnego dzieła, które czynią dla innych.                                                              Copyright C 2007 Gmina Pleśna