A K T U A L N O Ś C I


BEZ OPŁAT ZA DOWODY OSOBISTE

Od 1 stycznia 2010 r. zniesiona zostaje opłata za wydanie dowodu osobistego. Obywatele polscy, którzy zawnioskują o wydanie bądź wymianę dowodu osobistego otrzymają ten dokument bezpłatnie.

 

 


                                                              Copyright © 2007-2009 Gmina Pleśna