A K T U A L N O Ś C I


ROZSUWANE TRYBUNY W HALI SPORTOWEJ

W hali sportowej w Pleśnej można obserwować toczącą się na parkiecie rywalizację siedząc wygodnie na... trybunach. Zakupione i zamontowane zostały trzy rozsuwane trybuny - pomieści się na nich nawet 150 osób. Teraz zbierane są pieniądze na czwartą trybunę, która wypełni wolne miejsce wzdłuż ściany.

Koszt zakupu trybun wyniósł łącznie przeszło 30 tys. zł. Za jedną trybunę zapłaciła gmina, dwie pozostałe zostały sfinansowane ze środków zgromadzonych przez Gimnazjum za wynajem hali, dołożyli też rodzice, którzy na ten cel przeznaczyli cały dochód z festynu.

Teraz gromadzone są pieniądze na czwartą trybunę. Ma mieć 7,5 metra długości, na jej zakup potrzeba około 15 tys. zł. - Na koncie szkoły mam już parę złotych na czwartą trybunę. I tym razem dołożyć obiecali rodzice oraz pan Wójt. W trójkę na pewno damy radę - mówi dyrektor Gimnazjum Mieczysław Gąciarz.


 

 


                                                              Copyright © 2007-2009 Gmina Pleśna