A K T U A L N O Ś C I


DLA UPAMIĘTNIANIA ROZFORMOWANIA BATALIONU...

W Lichwinie w sobotę, 17 października miały miejsce uroczystości upamiętniające 65 rocznicę akcji "Burza" oraz zakończenia szlaku bojowego Batalionu "Barbara" 16 Pułku Armii Krajowej. Honorowy patronat nad uroczystością objęli Wicewojewoda Małopolski Stanisław Sorys i Starosta Powiatu Tarnowskiego Mieczysław Kras. Wzięli w nich udział m.in. naoczni świadkowie tamtych wydarzeń, uczestnicy walk z hitlerowskim okupantem - Jerzy Pertkiewicz, Zbigniew Szyligiewicz i Zdzisław Szymanowski.

Najpierw przy drodze na Wał, na skraju lasu, odsłonięto tablicę i głaz dla upamiętnienia rozformowania Batalionu "Barbara". Obecni byli przedstawiciele rządu RP, władz wojewódzkich oraz samorządowych różnych szczebli, kompania honorowa tarnowskiej Policji, młodzież szkolna, kombatanci... Po oficjalnych wystąpieniach przy obelisku złożono wiązanki kwiatów. Wójt Pleśnej Wiesław Zimowski podziękował wszystkim, dzięki którym w naszej gminie powstał jeszcze jeden monument, przy którym będzie można pokłonić się bohaterom narodowym.

Potem w Kościele w Lichwinie odprawiona została msza św. w intencji poległych oraz Ojczyzny. W homilii ks. proboszcz Jan Kwarciński stwierdził, że źródeł patriotyzmu należy upatrywać w chrześcijaństwie, powtarzając za Janem Pawłem II, iż naszych dziejów nie można zrozumieć bez Chrystusa. - Kto nie kocha Ojczyzny, to jak ma starać się o Królestwo Boże - pytał duchowny.

W Szkole Podstawowej miało miejsce spotkanie pokoleń - z uczniami spotkali się uczestnicy walk o niepodległość Polski. Zarówno Jerzy Pertkiewicz, jak też Zbigniew Szyligiewicz i Zdzisław Szymanowski w czasie wybuchu II wojny światowej byli harcerzami "Szarych Szeregów". Mimo młodego wieku chwycili za broń i walczyli z niemieckim okupantem. Radca Generalny Ministerstwa Obrony Narodowej, a prywatnie historyk-pasjonat Krzysztof Sikora w niezwykle ciekawy i interesujący sposób zaprezentował szlak bojowy Batalionu "Barbara". Mówił też uczniom lichwińskiej szkoły, by byli dumni, że ich miejscowość w czasie wojny pomagał partyzantom, bo bez tej pomocy niemożliwe byłoby prowadzeniem działań zbrojnych przeciwko okupantowi. - To wasza ziemia, pamiętajcie o tych grobach, o tych krzyżach - zwracał się z kolei do młodzieży wicemarszałek województwa małopolskiego Roman Ciepiela.

 

 


                                                              Copyright © 2007-2009 Gmina Pleśna