A K T U A L N O Ś C I


DOTACJA DLA LGD DUNAJEC-BIAŁA

W dniu 1 sierpnia w Tarnowie odbyło się uroczyste wręczenie umów Lokalnym Grupom Działania o warunkach i sposobie realizacji lokalnej strategii rozwoju z pomocą środków unijnych. Prawie 40 mln zł rozdzielono pomiędzy kolejne grupy działania wybrane przez Zarząd Województwa Małopolskiego. Wicemarszałek Roman Ciepiela wręczył umowy przedstawicielom LGD z terenów: tarnowskiego, bocheńskiego, brzeskiego i dąbrowskiego. Wśród Lokalnych Grup Działania, które otrzymały umowy znalazła się LGD DUNAJEC-BIAŁA, w imieniu której Prezes Stanisław Haraf odebrał dokumenty potwierdzające przyznanie dotacji w kwocie 7 117 320,00 zł. W spotkaniu udział wzięli parlamentarzyści Urszula Augustyn i Jan Musiał, Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego Andrzej Sztorc, Wicewojewoda Małopolski Stanisław Sorys oraz przedstawiciele samorządów. Gminę Pleśna reprezentował Pan Władysław Węgiel oraz Pan Jan Michałowski, członek Zarządu LGD Dunajec-Biała.

Otrzymane pieniądze przeznaczone będą na realizację Lokalnych Strategii Rozwoju na lata 2009-2013. W ramach Lokalnej Strategii Rozwoju, Lokalna Grupa Działania ogłaszać będzie konkursy na dofinansowanie następujących działań realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2014:

  • Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej;
  • Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw;
  • Odnowa i rozwój wsi;
  • Małe projekty.

Wnioski składane w ramach konkursu będą musiały być zgodne z zapisami Lokalnej Strategii Rozwoju, która będzie dostępna na stronie internetowej www.dunajecbiala.pl.

Wszyscy zainteresowani będą mogli składać wnioski o dofinansowanie do biura Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała mieszczącego się w Zakliczynie przy ul. Browarki 1. Osobom zainteresowanym złożeniem wniosków o dofinansowanie udzielana będzie bezpłatna pomoc w przygotowaniu wniosku; w każdej z gmin-członków Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała odbywały się będą spotkania informacyjne dotyczące aktualnie ogłaszanych naborów.

Wszystkie informacje na temat konkursów zamieszczane będą na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała i Gminy Pleśna. 

 


                                                              Copyright © 2007-2009 Gmina Pleśna