A K T U A L N O Ś C IZakończona samoocena naszego urzędu


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Urząd Gminy Pleśna po raz drugi przeprowadził samoocenę w ramach metody CAF, której wynikiem jest ustalenie obszarów wymagających usprawnień oraz mocnych stron działania urzędu.

Powszechny Model Oceny - CAF (ang. Common Assesment Framework) jest narzędziem przeznaczonym dla jednostek administracji publicznej, mającym na celu poprawę zarządzania. Model skupia się na przeprowadzeniu samooceny, identyfikacji obszarów doskonalenia oraz wprowadzaniu wymaganych usprawnień zarządczych.

W ramach projektu powołano grupę samooceny, w skład której weszli pracownicy urzędu. W trakcie spotkań przeprowadzano samoocenę urzędu, której wynikiem jest sprawozdanie z wyników samooceny, na podstawie którego powstał plan doskonalenia pracy w Urzędzie Gminy Pleśna.

Zachęcamy do zapoznania się z wynikami samooceny:
- Sprawozdanie z wyników samooceny z wykorzystaniem Modelu CAF
- Plan doskonalenia na podstawie wyników samooceny CAF                                                              Copyright C 2007 Gmina Pleśna