A K T U A L N O Ś C I


                          

KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO ZA NAMI ...

W czerwcu 2011 roku zakończyła się druga edycja kursu języka angielskiego realizowanego w ramach projektu "KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO W GMINIE PLEŚNA" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przez 5 miesięcy 40 mieszkańców gminy Pleśna uczestniczyło w bezpłatnych lekcjach języka angielskiego na poziomach dla początkujących (beginner) i posiadających podstawową wiedzę (elementary). Wszystkie osoby otrzymały materiały dydaktyczne: podręczniki z ćwiczeniami, dwutomowe słowniki, audio kurs dot. wykorzystania języka angielskiego w pracy. Na zakończenie zajęć uczestnicy kursu sprawdzili swoje umiejętności językowe oraz otrzymali pamiątkowe certyfikaty wydane przez szkołę językową prowadzącą kurs.

Obecnie w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie złożony został wniosek na dofinansowanie kolejnych kursów językowych- informacje o ewentualnej rekrutacji zostaną umieszczone na stronie internetowej Gminy Pleśna po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu projektu do dofinansowania.

Wszystkim uczestnikom i uczestniczkom gratulujemy wytrwałości i osiągniętych wyników.
 

 


                                                              Copyright © 2007 - 2011 Gmina Pleśna