A K T U A L N O Ś C I


Uwaga! Zmiana obwodów głosowania dla Mieszkańców Pleśnej i Woźnicznej


Zgodnie z uchwałami Rady Gminy Pleśna Nr XXIV/195/2013 z dnia 25 stycznia 2013 r. i Nr XXXVIII/281/14 z dnia 21 marca 2014 r. wprowadzono nowy podział Gminy na stałe obwody głosowania. Zmiany dotyczą dwóch miejscowości Pleśnej i Woźnicznej.

W miejscowości Pleśna utworzono 2 obwody głosowania:

Obwód głosowania Nr 6 z siedzibą w Szkole Podstawowej w Pleśnej

Obwód głosowania Nr 7 z siedzibą w Gimnazjum w Pleśnej

Począwszy od najbliższych wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień
25 maja 2014 r., Mieszkańcy Pleśnej głosować będą w lokalach wyborczych w Szkole Podstawowej i Gimnazjum. Granice nowych obwodów wyznaczone zostały numerami budynków mieszkalnych.

Mieszkańcy Woźnicznej mają również zmieniony obwód głosowania i od najbliższych wyborów głosować będą w Gimnazjum w Pleśnej.

Pozostałe obwody głosowania nie uległy zmianie.

Prosimy o zapoznanie się z nowym podziałem na stałe obwody głosowania.                                                              Copyright C 2007 Gmina Pleśna