A K T U A L N O Ś C I


ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE

Urząd Gminy Pleśna wraz z Fundacją Biuro Inicjatyw Społecznych zapraszają do wzięcia udziału w spotkaniu poświęconym konsultacjom uchwały o inicjatywie lokalnej.

Podczas spotkania przybliżona zostanie idea funkcjonowania inicjatywy lokalnej jako nowego mechanizmu współpracy samorządu z mieszkańcami. Ponadto zostanie przedstawiona i skonsultowana uchwała dotycząca inicjatywy lokalnej obowiązująca w Gminie z uwzględnieniem wniosków wynikających z realizacji Projektów Obywatelskich.

Na spotkanie zapraszamy wszystkich aktywnych mieszkańców działających na rzecz swoich środowisk (w szczególności sołtysów, członków rad sołeckich, przedstawicieli lokalnych instytucji i organizacji oraz liderów lokalnych), którzy są zainteresowani wykorzystaniem tej formy współpracy.

Spotkanie odbędzie się w dniu 25 marca 2013r. w Urzędzie Gminy Pleśna (sala nr 19, II piętro) , w godz. 16.00-18.00.

 

                                                               Copyright C 2007 Gmina Pleśna