A K T U A L N O Ś C I


Konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Gminy Pleśna na lata 2014-2020

Wójt Gminy Pleśna zaprasza wszystkich mieszkańców do zapoznania się z projektem Strategii Rozwoju Gminy Pleśna na lata 2014-2020 i do zgłaszania ewentualnych uwag.

Uwagi i sugestie do ww. dokumentu można przesłać na adres poczty elektronicznej gmina@plesna.pl do dnia 28 stycznia 2014 r.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się dnia 23 stycznia 2014r. (czwartek) o godz. 15:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Pleśna. Podczas spotkania zostaną przedstawione główne założenia nowej strategii oraz możliwe będzie zgłoszenie uwag do treści dokumentu.

Planowany termin przyjęcia nowego dokumentu strategicznego przez Radę Gminy Pleśna to 31 styczeń 2014r.

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Pleśna na lata 2014-2020
                                                              Copyright C 2007 Gmina Pleśna