A K T U A L N O Ś C IGMINNY KONKURS PALM WIELKANOCNYCH

Jak co roku Centrum Kultury, Sportu i Promocji Gminy Pleśna podjęło się zorganizowania konkursu palm wielkanocnych. Tegoroczny był jednak zgoła odmienny od poprzednich.

Tym razem postanowiono dokonać wyboru najwyższej i najładniejszej palmy. Nadto konkurs objął swym zasięgiem wszystkie parafie w gminie. Nadrzędnym celem, jaki przyświecał organizatorowi były: kultywowanie, podtrzymywanie tradycji wykonywania palm wielkanocnych oraz rozbudzenie wśród dzieci, młodzieży, a także dorosłych potrzeby dbania o ciągłość tradycji ludowej.

W niedzielę palmową, 17 kwietnia wszyscy wykonawcy pozostawili swoje palmy w kościołach, które już w poniedziałek zostały ocenione przez powołane jury. W przypadku najwyższej palmy jedynym kryterium oceny była wysokość. Natomiast najpiękniejsza plama wielkanocna wyłoniona została pod kątem: wykorzystania rozmaitych materiałów naturalnych, tradycyjnej techniki tworzenia, walorów estetycznych (kompozycji, doboru barw, architektury bryły), wysokości, nawiązania do tradycyjnych palm.


Wyniki konkursu:

Kategoria: najwyższa palma wielkanocna:

I miejsce - Maria i Leszek Kamińscy (Świebodzin)
II miejsce - Daria Katarzyna Łątka (Lichwin)
III miejsce - p. Bańka (Lichwin)

Kategoria: najładniejsza palma wielkanocna - komisja wytypowała sześć najładniejszych palm:

I miejsce - Marzena Stolarczyk (Rzuchowa)
I miejsce - Klaudia Kalita (Pleśna)
II miejsce - Koło Gospodyń Wiejskich w Janowicach
II miejsce - Małgorzata Przebięda (Pleśna)
III miejsce - Bernadeta Trepa (Rzuchowa)
III miejsce - Artur Pytel (Szczepanowice)
Wyróżnienie specjalne dla palmy Pani Joanny Łobody (Pleśna).

Gratulujemy laureatom i zachęcamy do wzięcia udział w przyszłorocznym konkursie. Nagrody zostaną przekazane za pośrednictwem proboszczów poszczególnych parafii.


 

 
                                                              Copyright © 2007-2010 Gmina Pleśna