A K T U A L N O Ś C I


REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU PN. "KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO W GMINIE PLEŚNA - III EDYCJA


Zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu rekrutacji uczestników projektu pn. "Kurs języka angielskiego w Gminie Pleśna - III edycja

Zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu uczestnictwa w projekcie pn. "Kurs języka angielskiego w Gminie Pleśna - III edycja

Formularz zgłoszeniowy

Oświadczenie potwierdzające status

Oświadczenie o miejscu zamieszkania

 

 


                                                              Copyright © 2007 Gmina Pleśna