A K T U A L N O Ś C I


REMIZA JUŻ OCIEPLONA

W październiku zakończyły się prace związane z wykonaniem elewacji oraz części robót wykończeniowych zewnętrznych w remizie OSP w Lichwinie. Roboty zostały dofinansowane z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach konkursu "Małopolskie Remizy". 

 


                                                              Copyright © 2007-2009 Gmina Pleśna