A K T U A L N O Ś C I


       

CENTRUM PLEŚNEJ W PRZEBUDOWIE

Ruszyła największa inwestycja w gminie Pleśna ostatnich lat - odnawiane i od nowa urządzane jest centrum Pleśnej. Podpisana została umowa z wykonawcą - opiewa na przeszło 4 mln zł. Większość tej kwoty stanowią pozyskane przez władze gminy fundusze unijne.

W tej chwili wymieniany jest dach i wykonywana elewacja na budynku Szkoły Podstawowej. Wkrótce na całym terenie przebudowane zostaną linie techniczne i elektroenergetyczne oraz kanalizacja deszczowa. Wyremontowana i na nowo urządzona zostanie sieć dróg w centrum stolicy naszej gminy, które jest obecnie terenem nieuporządkowanym urbanistycznie - m.in. wykonana zostanie droga do budynku OSP i placu manewrowego przy nim, przebudowane zostaną zjazdy i skrzyżowania. Nowymi drogami i deptakami połączone zostaną instytucje, urządzone zostaną parkingi.

Roboty obejmą okolice urzędu gminy, centrum kultury, strażnicy OSP, szkoły podstawowej, gimnazjum i hali sportowej. Nie tylko na obiekcie szkoły podstawowej, ale i centrum kultury pojawi się nowa elewacja, w placówce kulturalnej wymienione zostaną również okna. Przebudowane zostanie ogrodzenie przy obiektach oświatowych.

Będzie można odpocząć na ławeczkach parkowych, zlokalizowanych obok mającego powstać okrągłego klombu. Planowane są nowe nasadzenia drzew i krzewów ozdobnych, a całość oświetlać mają latarnie z kulistymi lampami. Zaplanowane jest dodatkowe miejsce pod małą przedsiębiorczość.

Prace zakończyć się mają w przyszłym roku.


 

 


                                                              Copyright © 2007-2009 Gmina Pleśna