A K T U A L N O Ś C I


"ORLIK" OTWARTY!

Tak jak i niezbyt sprzyjająca pogoda podczas prac budowlanych nie przeszkodziła w wybudowaniu obiektu, tak i padający deszcz w piątek, 29 maja nie przeszkodził w uroczystym otwarciu kompleksu boisk sportowych "Orlik 2012" w Pleśnej. Odbyło się to w obecności dwóch ministrów rządu RP - Ministra Sportu i Turystyki Mirosława Drzewieckiego oraz Ministra Skarbu Państwa Aleksandra Grada. Obecni byli posłowie - Urszula Augustyn i Jan Musiał, wicemarszałek województwa małopolskiego Roman Ciepiela, wicestarosta Mirosław Banach, prezydent Tarnowa Ryszard Ścigała, wójtowie i burmistrzowie sąsiednich gmin oraz miejscowi samorządowcy.

Kompleks składa się z dwóch boisk - do piłki nożnej i wielofunkcyjnego, bieżni lekkoatletycznej i szatni sportowej. Jest ogrodzony i oświetlony, obok niego znajduje się parking. Zlokalizowany jest na dwóch poziomach, w otoczeniu licznych dębów. Wójt Wiesław Zimowski podczas uroczystości otwarcia obiektu przypominał o trudnościach związanych z jego budową: raz, gdy ruszano z pracami budowlanymi padał deszcz, innym razem śnieg. Pierwszy wykonawca wycofał się z kontynuowania inwestycji, w zasadzie nawet nie rozpoczął robót, dopiero druga firma okazała się solidna - najważniejsze jednak, że wszystko dobrze się skończyło. Wójt szczególnie dziękował radnym, którym nieraz przychodziło podejmować trudne decyzje finansowe, związane z tą inwestycją. Poinformował, że wybudowanie "Orlika" to jeden z etapów kompleksowego planu odnowy centrum Pleśnej - na zadanie to pójdzie oko. 7 mln zł, w większości są to środki pozyskane przez gminę z zewnątrz.

Minister Mirosław Drzewiecki mówił, że to dla niego najprzyjemniejszy moment, gdy może otwierać kolejne "Orliki" - Wkrótce cała Europa będzie nam zazdrościć, że mamy tyle nowoczesnych obiektów dla dzieci i młodzieży, że mamy tak nowoczesne stadiony - twierdził. Minister zapewnił, że z premierem Donaldem Tuskiem uzgodnił, iż znajdą się w budżecie państwa pieniądze na tyle "Orlików" - na ile będzie zapotrzebowanie. Według M. Drzewieckiego otwierane obiekty cieszą się tak dużym zainteresowaniem, że trzeba rezerwować terminy z kilkutygodniowym wyprzedzeniem, a to nie jest dobre, bo dzieci nie powinny myśleć o terminach, tylko móc bez przeszkód pograć w piłkę, gdy mają na to czas i ochotę. Wicemarszałek Roman Ciepiela stwierdził, że program budowy 'Orlików" - ze względu na rozmiary - to program bez precedensu: 48 "Orlików" w Małopolsce już zostało wybudowanych, a 45 kolejnych się buduje. - Mam nadzieję, że ten "Orlik" nie będzie miał ani chwili spokoju, że dzieci i młodzież chętnie przebywać będą tu non stop - powiedziała posłanka Urszula Augustyn, a prezydent Tarnowa Ryszard Ścigała - w imieniu samorządów sąsiednich miast i gmin - gratulował Pleśnej tak okazałego obiektu.

Po poświęceniu "Orlika" przez księdza proboszcza Józefa Bobowskiego zaroiło się na nim od najmłodszych mieszkańców naszej gminy - zrobiło się tam gwarno i wesoło. I tak będzie zapewne przez najbliższe tygodnie, miesiące, lata...


 

 


                                                              Copyright © 2007-2009 Gmina Pleśna