A K T U A L N O Ś C IPROJEKTY UNIJNE GMINY PLEŚNA NAGRODZONE

Projekt Gminy Pleśna pn "Słowa i słówka-rozwijamy mowę dziecka" zdobył główną nagrodę w kategorii Projekty ukierunkowane na wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w III edycji konkursu "Kopalnia PO(KL)Mysłów" organizowanym przez Województwo Małopolskie. Jednym z celów konkursu jest wyłonienie spośród projektów współfinansowanych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zrealizowanych na terenie województwa małopolskiego, przykładów tzw. dobrych praktyk, które mogłyby być źródłem rozwiązań i stanowić inspirację dla kolejnych projektów. Nagrody zostały wręczone podczas gali "Fundusze z kulturą" , która odbyła się w Centrum Sztuki Mościce w Tarnowie.

Projekt "Słowa i słówka- rozwijamy mowę dziecka" realizowany był w 2011 i 2012 roku w Przedszkolu Publicznym w Pleśnej, a jego odbiorcami były dzieci 5 i 6 letnie uczęszczające do przedszkola. Przez cały rok szkolny wszystkie dzieci uczęszczały na dodatkowe zajęcia z języka angielskiego; natomiast przedszkolaki ze zdiagnozowanymi zaburzeniami rozwoju aparatu mowy skorzystały z zajęć logopedycznych. Udział w zajęciach był bezpłatny. Oba typy zajęć realizowane były z częstotliwością 2 razy w tygodniu po 30 min. Na zajęcia z j. ang. dzieciom zakupiono książki, zeszyty, przybory do pisania i rysowania.

W grudniu 2012 roku odbyło się także wręczenie nagród w konkursie Małopolski EuroLider MPRO, w którym nagradzane są najlepsze projekty zrealizowane przy wsparciu funduszy pochodzących z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Gmina Pleśna otrzymała wyróżnienie w kategorii "Obszary wiejskie" za realizację projektu "Odnowa centrum wsi Pleśna".

Zdjęcia z gali dostępne na stronie internetowej Województwa Małopolskiego:

http://www.malopolskie.pl/Wydarzenia/?id=9770

 

 
                                                              Copyright © 2007-2010 Gmina Pleśna