A K T U A L N O Ś C I


I Memoriał Katyński "O szablę oficerską"
im. płk Andrzeja Hałacińskiego

W dniu 6 kwietnia w Brzesku po raz drugi w ciągu kilku miesięcy odbędzie się bieg masowy, tym razem na dystansie półmaratonu, oraz bieg towarzyszący o długości 7 km. Uruchomiony został już elektroniczny formularz zapisów do I Memoriału Katyńskiego "O szablę oficerską" im. płk Andrzeja Hałacińskiego.

http://www.online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=655

Ze względów organizacyjnych, liczba startujących w obydwu biegach została określona na 300 biegaczy. Na stronie internetowej Brzeskiego Klubu Biegacza "Victoria"
www.victoria-brzesko.pl zamieszczone zostały szczegółowe informacje jak również regulamin biegu, który został objęty patronatem honorowym Biskupa Polowego Wojska Polskiego J.E. Ks. Bpa Józefa Guzdka oraz Prawosławnego Ordynariusza Wojskowego J.E. Bpa Jerzego.

Wszyscy uczestnicy którzy pomyślnie ukończą bieg otrzymają na mecie piękny pamiątkowy medal w kształcie Polski. A awersie medalu widnieje również motto biegu : Kocham Polskę! Ty też ją kochaj! Odnosi się do zachęty i promowania patriotyzmu jako naturalnego stanu dla każdego narodu który chce się rozwijać. Na rewersie jest drugie motto, tym razie z księgi Mądrość Syracha: "Aż do śmierci stawaj do zapasów o prawdę, a Pan Bóg będzie walczył o ciebie" Syr. 26.4. To wskazówka, aby nigdy nie odstępować od dążenia do prawdy, nawet w czasach, kiedy prawda jest wyszydzana czy wręcz potępiana. Prawda o katyńskiej zbrodni musiała czekać przez dziesiątki lat, ale dzięki niezłomnej pamięci, została wreszcie ujawniona.

Obok pamiątkowych medali dla wszystkich, którzy ukończą bieg przygotowane zostały jeszcze pamiątkowe imienne dyplomy na których oprócz nazwiska biegacza zostanie umieszczony osiągnięty czas i zajęte miejsce. Wszystkie dyplomy zostaną osobiście podpisane przez Pana Bogumiła Hałacińskiego, syna Patrona biegu płk Andrzeja Hałacińskiego - twórcy słynnej pieśni legionów "My Pierwsza Brygada", który zginął zamordowany w Katyniu w dniu 10 kwietnia 1940r.

Dodatkowo, dla tych którzy po raz pierwszy zdecydują się na start, przygotowany został również pamiątkowy dyplom powitalny w rodzinie biegaczy. Będzie on stanowił miłą pamiątkę i po latach nie pozwoli zapomnieć gdzie i kiedy rozpoczęła się dla danej osoby przygoda z bieganiem.                                                              Copyright © 2007-2010 Gmina Pleśna