A K T U A L N O Ś C IWioska rowerowa w Szczepanowicach

W listopadzie zakończyła się realizacja zadania związanego z budową wioski rowerowej oraz placu zabaw w Szczepanowicach. W ramach przeprowadzonych prac powstał plac z ławeczkami, stolikami i stojakami na rowery, wykonany z myślą o rowerzystach odwiedzających naszą gminę. Druga część inwestycji to plac zabaw dla najmłodszych mieszkańców. Wioska rowerowa wraz z placem zabaw znajduje się w centrum miejscowości, w pobliżu istniejącego boiska sportowego.

Całkowity koszt realizacji zadania wynosi blisko 60 000 zł. Inwestycja ubiega się o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.


                                                              Copyright C 2007 Gmina Pleśna