A K T U A L N O Ś C INowy podział Gminy Pleśna na okręgi wyborcze

W dniu 18.08.2014 została przyjęta uchwała Rady Gminy Pleśna w sprawie podziału Gminy Pleśna na okręgi wyborcze.

Uchwała Nr XLII/310/14 z dnia 18 sierpnia 2014

Mapa podziału Gminy Pleśna na okręgi wyborcze

Ostateczny projekt podziału Gminy na okręgi wyborcze
wraz z numerami i granicami okręgów, liczbą mieszkańców,
mandatów i wybieranych radnych                                                              Copyright C 2007 Gmina Pleśna