A K T U A L N O Ś C I


WERNISAŻ MALARSTWA I PŁASKORZEŹBY ALICJI KLICH I STANISŁAWA KLICHA

W dniu 19.08.2010 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Pleśnej odbył się wernisaż malarstwa i płaskorzeźby Alicji Klich i Stanisława Klicha.

Alicja Klich urodziła się i wychowała w Ciężkowicach. Obecnie mieszka w Łęgu Tarnowskim. Życie zawodowe spędziła w szkole jako nauczycielka. Obecnie jest na emeryturze. Pracuje społecznie w Sekcji Emerytów i Rencistów przy Związku Nauczycielstwa Polskiego w Tarnowie pełniąc funkcję przewodniczącej Zarządu sekcji. Malować zaczęła na emeryturze. Od dziecka przejawiała uzdolnienia plastyczne. Zajmowała się kronikami i dekoracjami. Uzdolnienia plastyczne rozwinęła na zajęciach dla dorosłych przy Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Tam okazało się, że potrafi i chce malować. Maluje przede wszystkim pejzaże i kwiaty, a Jej ulubione techniki to olej i pastela. Miała kilka wystaw wspólnych ze Stanisławem: w Radłowie, Żabnie, Tuchowie, Ciężkowicach oraz indywidualną w Galerii Plastycznej przy Związku Nauczycielstwa Polskiego w Tarnowie.

Stanisław Klich Urodził się 10 stycznia 1942 roku we wsi Siedlec. Obecnie mieszka w Bobrownikach Wielkich. Od czasu przejścia na emeryturę intensywniej pracuje artystycznie. Rysować potrafi i lubi od dzieciństwa. Interesuje go otaczający świat i swoje spostrzeżenia przenosi na papier. Nie ma wykształcenia plastycznego, swoje uzdolnienia rozwija poprzez lekturę, ćwiczenia, bywanie w galeriach sztuki i na wystawach twórczości artystycznej. Zajmuje się malarstwem oraz płaskorzeźbą. Ulubione techniki malarskie to olej i akwarela. Tematyka prac jest różnorodna i zawiera prawie wszystko co mieści otaczający świat: kwiaty, pejzaże, sceny rodzajowe, portrety, ptaki, zwierzęta oraz tematy sakralne. Ostatnio więcej czasu poświęca płaskorzeźbie. Praca artystyczna daje mu dużo radości i satysfakcji.

Wystawa trwa do 2 sierpnia 2010 r. w godzinach otwarcia Gminnej Biblioteki Publicznej w Pleśnej.

 

 


                                                              Copyright © 2007-2010 Gmina Pleśna