A K T U A L N O Ś C I


Ocalić od zapomnienia


Na terenie Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała, obejmującej gminy Ciężkowice, Pleśna, Wojnicz i Zakliczyn, znajdują się 42 cmentarze wojenne z okresu I Wojny Światowej. Wiele z nich położonych jest w urokliwych miejscach. Mijając je niewielu z nas zdaje sobie sprawę z wartości historycznej i kulturowej tych obiektów cmentarnych.

Budową cmentarzy wojennych zajmował się Wydział Grobów Wojennych wchodzący w skład armii austro-węgierskiej. W wydziale znaleźli się wybitni architekci, artyści i rzemieślnicy, którzy zajmowali się projektowaniem i budową cmentarzy.

Czas nie był łaskawy dla tych obiektów. Wiele z nich uległo zniszczeniu i wymaga gruntownego remontu. Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała realizuje obecnie projekt przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego, który dotyczy wykonania prac porządkowych na cmentarzu wojennym nr 195 w Lichwinie (tzw. Głowa Cukru).

Cmentarz wojenny nr 195 w Lichwinie jest jednym z największych powierzchniowo cmentarzy wojennych położonych w okręgu tarnowskim i podlega ochronie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Najstarszy istniejący nagrobek pochodzi z 1915 roku. Na cmentarzu w 266 mogiłach pochowano 274 żołnierzy armii austro-węgierskiej i 340 żołnierzy armii rosyjskiej. Ze względu na ogrom prac koniecznych do realizacji, remont cmentarza został podzielony na etapy. W ramach kolejnego zadania publicznego obejmującego etap II - wykonano betonowe nagrobki na mogiłach w liczbie 34 sztuk, wykonano tabliczki na nagrobki na mogiłach w liczbie 34 sztuk i wykonano krzyże na nagrobki na mogiłach w liczbie 34 sztuk na mogiłach żołnierzy pochowanych na cmentarzu.

Wszystkich mieszkańców naszego regionu i turystów zachęcamy do odwiedzania tych pięknych miejsc pamięci szczególnie w bieżącym 2014 roku, w którym to roku przypada 100 rocznica wybuchu I wojny światowej.


"Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego"                                                              Copyright C 2007 Gmina Pleśna