A K T U A L N O Ś C I


Bezpłatne konsultacje dla mieszkańców gminy na temat możliwości pozyskiwania środków unijnych

Urząd Gminy Pleśna wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego zapraszają mieszkańców Gminy zainteresowanych pozyskiwaniem dotacji unijnych na konsultacje z pracownikiem Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich. Dyżur konsultanta odbędzie się w Urzędzie Gminy Pleśna, w środę 24 kwietnia 2013r. w godzinach 09:00 - 14:00. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych pozyskiwaniem środków na otwarcie lub rozwój działalności gospodarczej, inwestycje, projekty edukacyjne, szkolenia i inne.

Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich w Tarnowie działa w strukturze Departamentu Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Punkt Informacyjny funkcjonuje od grudnia 2009 w budynku Tarnowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. przy ulicy Szujskiego 66.                                                              Copyright C 2007 Gmina Pleśna